Styrelsen 2017

 
   
Ordförande Vice ordförande
Ole Sjöblom Åsa Karlsson
Telefon: 040-7230405  
E-post: ole.sjoblom[at]gmail.com  
   
Sekreterare  
Esko Antikainen  
Telefon: 040-5815832  
   
Kassör  
Ida Gustafsson  
   
Medlemmar  
Henna Eggert  
Ändrad 18.5.2017